• بیش از نیم قرن سابقه خدمت به صنایع شیمیایی و پلیمری

  • بیش از نیم قرن سابقه خدمت به صنایع شیمیایی و پلیمری

  • بیش از نیم قرن سابقه خدمت به صنایع شیمیایی و پلیمری

شرکت وارسا (سهامی خاص)


شرکت وارسا (سهامی خاص ) از سال 1338 فعالیت خود را با هدف تامین مواد اولیه پتروشیمی، شیمیایی و پلیمری آغاز نموده و توانسته است در مدت بیش از نیم قرن خدمت به صنایع شیمیایی و پتروشیمی کشور، نقش موثری در این حوزه ها ایفا نماید.
بعد از تاسیس شرکت همپار (سهامی خاص) در سال 1368 و تولید مواد اولیه کمکی صنایع پلیمری و استئارات های پتروشیمی با مشارکت و تحت لیسانس Baerlocher آلمان ، شرکت وارسا در زمینه تامین کلیه مواد اولیه این صنعت به عنوان شریک اقتصادی همپار توانست در سالهای اخیر نقش بسزایی در صنعت شیمیایی و پلیمر کشور ایفا نماید.

بیشتر

مواد اولیه پلیمری

واردات انواع مواد اولیه صنعت پلیمر از قبیل Lubricants ، Processing Aid ، Impact Modifier ، Titanium Dioxide و ...